Harald Ellingsen
NTNU, Institutt for marin teknikk Phone:+47 73595579 Email: harald.ellingsen@ntnu.no