Kourosh Koushan
Research Scientist - WP2 Phone: +47 411 05 297 Email: Kourosh.Koushan@marintek.sintef.no