MAROFF KPN

07.Sep.2016

Inntil 35 millioner til forskning i maritim sektor - Kompetanseprosjekter for næringslivet