Network meeting 2016/2

25.Oct.2016

The second network meeting for 2016 will be held on October 25 - 26 - at Radisson Blu by Trondheim Airport, Værnes.

Agenda Smart Maritime Nettverksmøte 2016-2

DOWNLOAD PRESENTATIONS AND INFORMATION FROM THE MEETING

Dato: 25.-26. oktober 2016

 

Sted: Radisson Blu, Værnes

Vi inviterer alle partnere i Smart Maritime til nettverksmøte (technial advisory committee) tirsdag 25. og onsdag 26. oktober. Målsettingen med denne samlingen er å presentere hva vi har oppnådd så langt og diskutere videreføring og ny aktivitet for kommende år. Vi inviterer spesielt våre partnere til å komme med forslag til nye aktiviteter.  

Vi vil i felleskap diskutere videre arbeid og hvordan det skal prioriteres og ende opp med en anbefaling for kommende års aktivteter for videre behandling i senterledelsen og Styret.

 

Dag 1 – Tirsdag 25. oktober (10:30 – 18:00)

 

10:30 Introduksjon

• Nettverksmøte – program og målsetning
• Koordinering mellom industripartnernes og SFI senterledelsen
• SFI Smart Maritime – strategi og struktur
• Paris Climate Agreement – implikasjoner for sjøfart og bidrag fra SFI Smart Maritime

11:30 2016 pågående arbeid og hovedresultater

• Hoved dimensjoner og skrogform
• Hybridisering og fremdrift
• Drivstoff og avgassrensing
• Energireduserende tiltak/teknologi: PROMAS
• Analyse av fullskala data
• Virtuell prototyping: GYMIR
• Ship Transport Environmental Assessment Model: STEAM

13:00 Lunch

 

14:00 Prosjektarbeid og videreføring

 

Parallellsesjon 1

• SP4 - Performance in a Seaway
• SP6 - Establishing Measurability of Ship Resistance
• SP3 - Simulation of long-term ship performance

Parallellsesjon 2

• SP1 - Fuels
• SP2 - Hybrid propulsion

Plenumsesjon

• Oppsummering fra prosjektdiskusjoner
• SP5 – Smart Ship Vision

17:30 Avslutning dag 1

1930  Middag

Dag 2 – Onsdag 26. (09:00 – 15:00)

 

0900 Nye initiativ og planlegging 2017

• Informasjon om muligheter for nye initiativ, tilleggsfinansiering, assosierte prosjekter
• Hvorfor inviterer vi til nye prosjektinitiativ? Hvordan prioriterer vi?

0930 Konkretisering av prosjekt- og aktivitetsforslag

• Oversikt over innkommende aktivitetsforslag fra SFI partnereog pågående SP, inkludert innspill fra dag 1.

1030 Grupperotasjon del 1

• Diskusjon om forslag til nye aktivitet, videreføring av prosjekt aktiviteter i 2017, involvering av SFI partnere

1130 Lunch

 

1230 Grupperotasjon del 2

• Diskusjon om forslag til nye aktivitet, videreføring av prosjekt aktiviteter i 2017, involvering av SFI partnere

1330 Oppsummering av nye initiativer & prosjekter

• Oversikt over forslag til aktiviteter for 2017
• Videre arbeid med forslag til prioritering

1430 Avslutning dag 2

• Spørsmål og innspill til nye prosjekter og aktiviteter sendes innen 21. oktober til en representant fra Senterledelse (se kontaktinformasjon under)
• Påmelding og praktiske spørsmål: Agathe.Rialland@marintek.sintef.no

Senterledelsen