SFI Site Visit

03.Nov.2016

Norges forskningsråd skal i samråd med vertsinstitusjonen med hensiktsmessige mellomrom arrangere en ”site visit” ved senteret, hvor det basert på årsrapporten foretas en gjennomgang av den faglige utvikling i det foregående år og planene fremover. Representanter for SFI-konsortiet, senterets styre, senterledelsen og Norges forskningsråd plikter å være til stede

 

Hovedhensikt med besøket vil være å gjennomgå og drøfte hvor man står i arbeidet med realisering av senteret og ulike utfordringer man har møtt i oppstarten av virksomheten. Vi planlegger ut fra en tidsramme på ca. 4 timer pr. senter. Deltakere fra Forskningsrådet vil i utgangspunktet være

 

avdelingsdirektør Kai Mjøsund,

SFI-koordinator Liv Jorunn Jenssen

faglig kontaktperson (saksbehandler) for det enkelte SFI.

 

 

Upcoming events

2020

WEBINAR - Sustainable Alternative Marine FuelsAlternative Fuels, Engines and Design to reach IMO 2030 and 2050 GHG targets

Tuesday, December 1st, 10:00 - 11:00Read more »