Published -

Smart Maritime at the Arendalsuka 2018 conference

Beate Kvamstad (SFI Board member) and Prof. Anders H. Strømman were present at the Arendalsuka 2018 for the seminar on FREMTIDENS MOBILITETSLØSNINGER (Augst 14)

Seminar FREMTIDENS MOBILITETSLØSNINGER

Tuesdag 14/8 2018 14:00 - 16:00 

The main focus of the seminar was technology for zero emissions from transport. Beate, as co-facilitator of the seminar, presented SFI Smart Maritime som one of the main ongoing R&D projects within shipping. Anders Strømman summarised ongoing international cooperation within climate research, and the involvement of NTNU Industrial Ecology in SFI Smart Maritime. 

Summary (in Norwegian)

Signalene fra IPCC er entydige – også transportsektoren må kutte drastisk i sine utslipp for å nå klimamålene. Samtidig åpner teknologien opp for en ny industriell revolusjon. Dette gir muligheter og utfordringer for politikk og næringsliv.

Landbasert og maritim transport står for en betydelig del av samfunnets klimagass-utslipp, og vil spille en viktig rolle i arbeidet med å møte våre internasjonale forpliktelser, både nasjonalt og lokalt i landets kommuner. Samtidig har Norge sterke teknologimiljøer som er verdensledende i utviklingen av nye løsninger innen autonome kjøretøy og grønn maritim transport, noe som kan føre til en transformasjon i de eksisterende transportsystemene.

Kompetanse og teknologi gir oss konkurransefortrinn i den digitale, mobile fremtiden, også i et internasjonalt perspektiv. Som en av verdens fremste shipping-nasjoner er Norge en pioner i arbeidet med miljøvennlig transport til sjøs. Kan vi også ta ledertrøya på klimavennlig, landbasert transport? Målrettet forskningsinnsats og vilje til å satse på innovasjon vil uansett være sentralt når det grønne skiftet skal gis konkret innhold.

SINTEF og NTNU ønsker velkommen til debatt om mulighetene som ligger i fremtidens mobilitetsløsninger, og hvordan forskning kan lede til økt verdiskaping og samfunnsnytte.

Samtalen ledes av Helge Brattebø (leder for NTNU bærekraft) og Beate Kvamstad-Lervold (leder for mobilitetssatsingen i SINTEF). Du møter representanter fra forskning, industri og myndigheter som deltar aktivt i å skape løsninger og muligheter basert på ny teknologi og kunnskap.