Project: Management
Author(s): Per Magne Einang
Date: 25.10.2016

Statusreports Smart Maritime Oct. 2016

Framdriftsrapportene fra arbeidspakkene og subprosjektene er tilgjengelig for partnerene her.

Log in to view content