Network meeting 15-16 Mars LYSAKER

15.Mar.2016

Det blir ikke fellesmøte for Smart Maritime ved denne anledningen. Det begrunnes blant annet med samordning mot andre arrangement på samme tidspunkt. Møtested blir hos Wilh. Wilhelmsen på Lysaker. Vi velger derfor å invitere til nettverksmøte over to dager hvor vi fordeler aktivitetene som følger

Tirsdag 15. mars

• WP 3 Power systems and fuels
• WP 4 Ship system integration, validation and monitoring
• Sub-Project 2 Marine Hybrid propulsion and batteries
• Sub-Project 3 Simulation of long-term ship performance

 

Onsdag 16. Mars

• WP1 Feasibility studies
• WP2 Hull and propellers
• WP5 Environmental and economic due diligence
• Sub-Project 1 Alternative fuels and technologies to meet IMO Tier III, focus on FFO, MGO and LNG
• Sub-Project 4 Performance in a sea way

Hensikten med møtene er en gjennomgang av de planlagte aktivitetene for 2016 og å invitere partnerene til deltakelse i både WP og Sub-Prosjekt.

Vi ber om tilbakemelding om deltakelse for både WP'er og Sub-Project. Vi setter ingen begrensing i antall deltakere fra partnerne, men har i utgangspunktet dimensjonert det til en person per aktivitet fra hver partner.

MEETING SUMMARY AND DOCUMENTATION