SFI-forum

28.Apr.2016

Torsdag 28. april 2016 kl. 09.30 - 15.30 Norges forskningsråd, Lysaker, Auditoriet Moser

Kl. 09.30         Kaffe, kake, frukt og mingling

Kl. 10.00 – 12.00


Velkommen

 

Forskningsrådet 3.0 – om nye tanker og strukturer i Forskningsrådet

v/ divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet

Industrisamarbeid, implementering og innovasjon

Eksempel fra SFI Manufacturing på fasilitering av samspillet mellom forskningsmiljø og bedrift

v/ senterleder og sjefforsker Sverre Gulbrandsen-Dahl, SINTEF Raufoss Manufacturing

Strategi for industristrisamarbeid og innovasjon – erfaringer fra SFI DrillWell

v/ forskningssjef Helga Gjeraldstveit, IRIS

Eksempel fra SFI CASA på industriell implementering av forskningsresultater

v/ senterleder og professor Magnus Langseth, NTNU

Spørsmål og kommentarer etter hvert innlegg.

 

Kl. 12.00         LUNSJ – og mer mingling

Kl. 12.45 – 15.30 (kort beinstrekk underveis)

 

Industrisamarbeid, implementering og innovasjon – forts.

Effektivt samarbeid mellom akademia og brukerpartnere – erfaringer fra SFI CSI

v/ senterleder og professor Tor W. Andreassen, NHH

Samarbeid med partnerbedriftene om phd-stillinger – erfaringer fra SFI Offshore Mechatronics

v/ senterleder og professor Geir Hovland, Universitetet i Agder

Spørsmål og kommentarer etter hvert innlegg.

 

Samarbeid mellom sentre

Samarbeid om forvaltning av havrommet (SFF AMOS, SFI EXPOSED, SFI MOVE og SFI Smart Maritime)

v/ senterleder og seniorforsker Per Magne Einang, MARINTEK

Brobygging mellom SFI SIRIUS og SFI BigInsight

v/ professor Ingrid K. Glad, Universitetet i Oslo

Kunnskapsutveksling og samarbeid mellom FME NORCOVE og SFI Offshore Mechatronics

v/ senterleder og professor Geir Hovland, Universitetet i Agder

Spørsmål og kommentarer etter hvert innlegg.

 

Forskningsrådets halvtime

Orientering om aktuelle SFI-saker

 v/ spesialrådgiver Liv Jorunn Jenssen

Oppsummering og avslutning

v/ avdelingsdirektør Kai Mjøsund