Teknisk Ukeblad, www.tu.no/

 

 

Published -

Åtte rederier, Sintef og NTNU skal finne løsningene på hvordan de største skipene kan nå klimamål

Article in Norwegian, by Teknisk Ukeblad, Tore Stenvold, 4. May 2020

"I 2030 skal internasjonal skipsfart ha kuttet klimagassutslippene med 40 prosent. Mye må gjøres med dagens flåte og de neste skipene som skal kontraheres".

Article in Norwegian, by Teknisk Ukeblad, Tore Stenvold, 4. May 2020

READ THE FULL ARTICLE HERE (Article in Norwegian)

 

CLIMMS kick-off meeting 2019 (Foto: Sintef Ocean)