MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden MV Baru, Maiden voyagevoyagevoyagevoyagevoyagevoyage, BunburyBunburyBunburyBunburyBunburyBunburyBunbury. PhotPhotPhotPhoto: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso: Torvald Klavenesso:
Published -

Klaveness skal bestille nullutsslippsskip innen 2030 (article in Teknisk Ukeblad)

article in Norwegian in Teknisk Ukeblad, by Tore Stenvold, 3. Feb. 2020