NTNUs historie - NTNU
Published -

Masteroppgaver i SFI Smart Maritime

Det er en målsetting at SFI Smart Maritime knytter til seg studenter som skriver masteroppgaver, og vi vil gjerne at disse oppgavene gjøres i tett samarbeid med industripartnere i prosjektet.

 

Vi ønsker derfor at dere tar kontakt hvis dere har forslag til relevante oppgaver. Forslag kan være alt fra en idé/tittel på en mulig oppgave, til en mer gjennomarbeidet problemstilling. Det er alltid nyttig hvis oppgaven kan bygge på data/case fra bedriften. Det er fleksibelt med hensyn på hvor mye tid og ressurser bedriften bidrar med i oppfølging.

 

Normalt vil studentene jobbe med en sammenhengende problemstilling både i prosjektoppgaven om høsten (7.5 vekttall, ¼ semester) og masteroppgaven på våren (30 vekttall, ett helt semester). Det er derfor ønskelig at oppgaveforslagene for 2021/2022 kommer på plass i løpet av april/mai.

 

Det kan også være en god idé å tilby sommerjobb i forkant av en masteroppgave. En sommerjobb kan omfatte datainnsamling og analyser av eksisterende modeller og prosesser som studenten kan jobbe videre med i masteroppgaven.

 

Hvis dere har forslag til oppgaver, som også kan gå på tvers av arbeidspakker mtp tematikk, så ta kontakt med en av veilederne nedenfor:

 

-  WP1/WP5: Helene Murihelene.muri@ntnu.no: Industriell økologi. Livssyklusanalyser, mulighetsstudier, modellering av utslipp på skip eller flåtenivå

 

-  WP2: Sverre Steensverre.steen@ntnu.no: Marin hydrodynamikk, skrogdesign, propulsjon, motstand, …

 

-  WP3: Mehdi Zadehmehdi.zadeh@ntnu.no: Marint maskineri, hybride fremdriftssystemer, inkludert men ikke begrenset til;

     - Modellering, design, og kontroll av hybrid fremdrift med batteri og fuel cell.

     - Nye løsninger til lav- og nullutslipp fremdrift.

     - Effektivitet og pålitelighet av hybrid kraftsystemer

     - Hybride maskineri for autonome skip

     - Landlading og offshore lading til batterihybride fartøy

 

-  WP4: Stein Ove Erikstadstein.ove.erikstad@ntnu.no: Design, flåteplanlegging, optimering