SFI forum

27.Apr.2017

Forskningsrådet inviterer til SFI-forum i Forskningsrådets lokaler på Lysaker torsdag 27. april 2017 (kl0930-1530) SFI Forum er en møteplass mellom SFIene og Forskningsrådet.

Det inviteres deltakere fra både sentrenes faglige og administrative ledelse, fra vertsinstitusjonene og evt. styreledere eller styremedlemmer hvis de har anledning. Representanter fra bedriftene/brukerne er også velkomne

Hovedtemaene denne gangen er blant annet:

•Den nye industrimeldingen (Meld. St. 27 (2016–2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende)
•Kommunikasjon og mediearbeid
•Evaluering av SFI-ordningen
•Kommersialisering av resultater fra forskning
•Statsstøtteregelverket – nytt om SFI

Påmelding innen torsdag 20. april 2017 kl. 1200 til Marianne Nereng, e-post mn@forskningsradet.no . Vennligst oppgi hvilken institusjon og hvilket senter (hvilke sentre) du representerer.

Vel møtt!

På vegne av Forskningsrådet