Kompetansforum for krevende fartoysoperasjoner

 

Kontaktinfo:

Ørjan Selvik
Seniorrådgiver, SINTEF Ocean
 +47 916 22 951
 Orjan.Selvik@sintef.no

Published -

Hvordan påvirker grønne skipsdesign fartøysegenskaper? Digitalt møte 4. Nov.

SINTEF og Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner inviterer til diskusjonsmøte om grønne skipsdesign.

På dette møtet skal det diskuteres hvordan grønne skipsdesign påvirker utvalgte fartøysegenskaper. Temaer som vil bli diskutert er fremtidige IMO GHG krav, påvirkning på skipsdesign, offentlig innkjøp av sjøtransporttjenester og operasjonell erfaring fra nye skip med grønne løsninger.

På listen over foredragsholdere finner vi representanter fra SFI Smart Maritime partnere: SINTEF Ocean, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Sjøfartsdirektorat og VARD.

 

Tid: 4 November kl 9 - 11

 

Sted: Microsoft Teams (Møtedetaljer ettersendes etter påmelding)

 

Program: LAST NED MØTEINVITASJONEN HER

 

Påmelding: MELD DEG PÅ HER

 

 

Møtet er åpent for alle og blir holdt på norsk.

 

Om Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner: 

Sjøsikkerhet og operasjonell regularitet er kritiske faktorer ved vurdering av kvalitet til sjøtransport i forhold til andre transportmetoder. Dette gjelder både for person- og godstransport. Forståelse av underliggende årsaker for uønskede hendelser til sjøs, krav til fartøydesign og operativ egenskaper sammen med kompetanse til skipspersonell er tema som kompetanseforumet mener bør gis økt fokus.

Les mer om Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner HER.